Poznaj ofertę usług księgowych i rachunkowych

 

kobieta wykonująca obliczenia

Oferta obejmuje prowadzenie między innymi:

 • ksiąg rachunkowych (jest to pełna rachunkowość firmy),
 • ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (jest to ewidencja ryczałtu),
 • ewidencji środków trwałych,
 • ewidencji przebiegu pojazdu samochodu osobowego służącego działalności gospodarczej.

Dodatkowo biuro księgowe oferuje profesjonalne sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług. Świadczy usługi wystawiania deklaracji CIT, VAT i PIT i sporządza sprawozdania dla GUS itp. Dokonuje również zgłoszeń w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zmian w istniejącej formie działalności oraz reprezentuje klientów w ramach prowadzonej ewidencji księgowej na podstawie stosownych upoważnień.

 

Wszystkie informacje uzyskiwane w trakcie wykonywania usług są traktowane jako poufne.

Przetwarzamy Twoje dane stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO).

 

UBEZPIECZENIE:

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r.

Obsługa księgowa jest wykonywana w siedzibie naszej spółki na programach własnych. Możliwy jest odbiór dokumentów od klienta.

Biuro zapewnia również obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie właściwych deklaracji.

 

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

Umowa na obsługę w zakresie rozliczeń ZUS zawierana jest wraz z umową obsługi księgowej, ale możliwe jest również świadczenie tylko usługi ZUS.

Oferujemy Państwu obsługę kadrową oraz płacową firm, w ramach jej zajmujemy się:

 • deklaracje i składki ZUS
 • tworzenie list płac,
 • rozliczanie PIT,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie dokumentacji urlopowej,
 • sporządzanie umów o pracę
 • wystawianie świadectwa pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • obsługa kontroli w zakresie podatków i składek ZUS.